[Ana Sayfa]Kemal Gözler, Alıntı ve Atıf Usûllerine Giriş: Bir Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 2023, XXII+562 s.

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI
Bilim adamları “devlerin omzundaki cüceler (nani gigantum humeris insidentes)” gibidir. Bir devin omzundaki cüce, devden daha uzağı ve daha çok şeyi görür; ama bu, onun boyunun daha uzun, gözlerinin daha keskin olmasından değil, devin omzunda oturuyor olmasındandır. Devin omzundaki cüce, omzunda taşındığı deve karşı borçludur. Bu borcu, usûlüne uygun olarak ve zamanında ödemelidir. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabı bu kitabın konusunu oluşturmaktadır.

Bu kitabın konusu genelde sosyal bilimler, özelde hukuk bilimi alanında alıntı ve atıf usûlleridir.

Bu kitap, esasen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitap ediyor. Hâliyle bu usûllerin işin daha en başında, yani öğrencilik safhasında öğrenilmesi en doğrusudur.

Bu kitap sadece öğrencilere değil, aynı zamanda öğretim üyelerine hitap ediyor. Türkiye’de kıdemli öğretim üyelerinin dahi bir kısmının alıntı ve atıf usûlleri konusunda bilgileri zayıftır. Keza bu konularda bilgi sahibi olan öğretim üyelerinin bilgileri arasında da bir ortaklık ve standart yoktur. Oysa alıntı ve atıf usûlleri konusunda ortak ve standart usûllere ihtiyaç vardır. Bu kitabın bir amacı da öğretim üyeleri arasında alıntı ve atıf usûlleri konusunda bir standart sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu kitap sadece akademisyenlere değil, uygulayıcılara da hitap ediyor. Zira Türkiye’de hukuk uygulamasında alıntı ve atıf usûlleri konusunda tam bir bilgisizlik hüküm sürüyor. Avukatların ezici çoğunluğu yazdıkları dilekçelerde alıntı ve atıf usûlleri kurallarına uymazlar. Uyanların bir kısmı ise bu kuralları tam bilmezler. Hâkim ve savcıların ezici çoğunluğunun da durumu aynıdır. Hâkimler yazdıkları kararlarda yaptıkları alıntıların kaynağını çoğunlukla göstermezler. Gösterenler de eksik ve usûlüne aykırı olarak gösterirler. Oysa nerede alıntı var ise, bu alıntının kaynağı gösterilmelidir. Alıntının bir makalede değil de, dava dilekçesinde veya bir mahkeme kararında yapılması, o alıntıda kaynak gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Bu kitap, Alıntı ve Atıf Usûlleri (Bursa, Ekin, 2023, 48+1662 s.) başlıklı kitabımızın özetidir. Aynı konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler, 1662 sayfalık diğer kitabımıza bakabilirler.KİTABIN BÖLÜMLERİ

İçindekiler

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ KISIM: ALINTI USÛLLERİ

Bölüm 1: Alıntı Kavramı

Bölüm 2: Mealen Alıntı

Bölüm 3: Genel Olarak Aynen Alıntı

Bölüm 4: Aynen Alıntılarda Tırnak Kuralı

Bölüm 5: Aynen Alıntı Türleri: Kısa ve Uzun Alıntılar

Bölüm 6: Aynen Alıntılarda Vurgular

Bölüm 7: Aynen Alıntıların Sunulması

Bölüm 8: Aynen Alıntılarda Çıkarmalar

Bölüm 9: Aynen Alıntılarda Düzeltme ve Eklemeler

Bölüm 10: Aynen Alıntılarda Uyum ve Harf Dönüşümü

Bölüm 11: Yabancı Dilden Aynen Alıntılar

Bölüm 12: Aynen Alıntılarla İlgili Diğer Konular

Bölüm 13: Alıntı Şartları

Bölüm 14: Kaynak Gösterme Şartları

Bölüm 15: Mevzuat ve İçtihattan Alıntılar

Bölüm 16: Yargı Kararlarında Alıntı Yapma Sorunu

Bölüm 17: Usûlsüz Alıntının İspatı

İKİNCİ KISIM: ATIF USÛLLERİ

BİRİNCİ ALT-KISIM: MEVZUATA ATIF USÛLLERİ

Bölüm 18: Kanunlara Atıf Usûlleri

Bölüm 19: Kanun Dışındaki Mevzuata Atıf Usûlleri

İKİNCİ ALT-KISIM: MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ

Bölüm 20: Mah. Kararlarına Atıfta Genel ve Ortak Usûller

Bölüm 21: Türk Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri

Bölüm 22: Yabancı Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri

Bölüm 23: Uluslararası Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri

ÜÇÜNCÜ ALT-KISIM: DOKTRİNE ATIF USÛLLERİ

Birinci Ayrım: Dipnot Sistemi

Bölüm 24: Dipnot Sisteminde Kitaplara Atıf Usûlleri

Bölüm 25: Dipnot Sisteminde Makalelere Atıf Usûlleri

Bölüm 26: Dipnot Sisteminde Diğer Eserlere Atıf Usûlleri

Bölüm 27: Kısa Künye Atıf Usûlleri

Bölüm 38: Naklen Atıf Usûlleri

İkinci Ayrım: Yazar-Yıl Sistemi

Bölüm 29: Yazar-Yıl Sistemi

EKLER

EK-1: Alıntı ve Atıf Usûllerinde Kullanılan Semboller (“Seçki”nin Sonuna Doğrudur)

EK-2: İngilizce ve Fransızca Kitaplarda Alıntı ve Atıf Usûlleriyle İlgili Kullanılan Bazı Kısaltmalar ve Bazı Latince Terimler (“Seçki”nin Sonundadır)

EK-3: Türkçe-İngilizce Alıntı ve Atıf Usûlleri Terimleri Sözlüğü (“Seçki”nin Sonundadır)

EK-4: İngilizce-Türkçe Alıntı ve Atıf Usûlleri Terimleri Sözlüğü (“Seçki”nin Sonundadır)

EK-5: Alıntı ve Atıf Kuralları (Kurallardan Bir “Seçki”)

DİZİN (“Seçki”nin En Sonundadır)
ONLİNE SATIN ALMA:
wwww.ekinkitap.com


SEÇKİ

Kitabın kapakları, içindekileri, dizini ve örnek olarak çeşitli sayfalarından seçilen 116 sayfa uzunluğunda bir “SEÇKİ”yi okumak için burasını tıklayınızÖRNEK SORULAR

Bu kitabın kendisinden özetlendiği Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımızda incelenen, kendisine cevap aranan sorulardan örnekler için burasını tıklayınız (Toplam 548 adet örnek soru vardır).
ÖNSÖZ
2013 yılında “usûlsüz alıntı” sorunuyla ilgili üç kitap yayınladım. Bu kitapları yayınladıktan sonra benim kitaplarımdan usûlsüz alıntı yaptığını iddia ettiğim yazarlara karşı çeşitli davalar açtım; savcılıklara da şikayette bulundum. Usûlsüz alıntı yaptığını iddia ettiğim yazarlara hakaret ettiğim iddiasıyla bana karşı yapılan şikayetler ve açılan davalar da oldu. Gerek benim açtığım davalarda, gerekse bana karşı yapılan şikâyet ve açılan davalarda hâkimlerin, savcıların, avukatların çoğunluğunun bilimsel yazma usûlleri hakkında en temel bilgilerden dahi mahrum olduklarını hayretle gördüm. Neredeyse her zaman hâkimlere, savcılara ve avukatlara “alıntı” nedir, “atıf” nedir, “mealen alıntı” nedir, “aynen alıntı” nedir gibi bilimsel yazma usûllerinin en basit, tabir caiz ise en ilkel kurallarını anlatmaya çalıştım. Türkiye’de ortalama bir hukukçu “aynen alıntı” ile “mealen alıntı” arasındaki farkı bilmiyor. Uygulamadaki hukukçuların ezici çoğunluğu aynen alıntının kaynağının gösterilmesinin yeterli olduğu sanıyor. Bunlar, aynen alıntıların tırnak içinde verilmesi ve bu alıntılar üç satırdan uzun iseler girintili paragraf biçiminde dizilmesi gerektiği kuralından habersizler. Mealen alıntıların ise kaynağının gösterilmesine gerek olmadığını düşünen hukukçular var. “İktibas” ile “intihal” kelimesini karıştıran hâkim ve savcılar gördüm. Keza “iktibas” yerine “iltibas” kelimesini kullanan hâkimlere de rastladım.

Aslında bunlar pek de şaşırtıcı değil. Çünkü ülkemizde hukuk fakültelerinde lisans eğitiminde bilimsel yazma, alıntı ve atıf usûlleri konusunda bir ders yok [1] . Hukuk fakültesi öğrencileri bilimsel yazma usûlleri konusunda minimum kurallardan habersiz olarak mezun oluyorlar. O nedenle hâkim ve savcılara “burada mealen alıntı var, atıf yapılması lazımdı” veya “burada aynen alıntı var, alıntının kaynağı gösterilmiş olsa bile alıntı tırnak içinde verilmeliydi” dendiğinde insanın yüzüne “mealen alıntı” veya “aynen alıntı” terimlerini ilk defa duymuş gibi boş boş bakmaları boşuna değildir.

* * *

Bir kamu hukuku yüksek lisans programında ders veren bir meslektaşım anlattı: Derste öğrencinin kendisine sunduğu on sayfalık ödevin yarısı, dipnotlarıyla birlikte bir yazarın makalesinden, diğer yarısı da yine dipnotlarıyla birlikte diğer bir yazarın makalesinden alınmış. Öğrenci ödevin sonunda “Kaynaklar” kısmında alıntı yaptığı iki makalenin künyesini vermiş.

Acaba öğrenci hakkında intihal nedeniyle disiplin soruşturması açılmalı mıydı? Acaba ortada “intihal” var mıydı?

Bence ortada bir “intihal” değil, “cehalet” vardı. Bu yüksek lisans öğrencisi çok büyük ihtimalle iyi niyetliydi. İntihal yapmak gibi bir niyeti yoktu. Zaten bir makaleden 4-5 sayfa uzunluğunda cümle cümle alıntı yaptıktan sonra da ödevinin sonunda bu alıntının kaynağını belirtmişti. Hukuk fakültesi mezunu bu öğrencinin suçu, bir makaleden 4-5 sayfa uzunluğunda alıntı yaparak bir ödev hazırlanamayacağını bilmemesiydi. Aslında bu öğrencinin durumu şaşırtıcı değildir. Hukuk fakültesi mezunlarının çok büyük bir kısmı, alıntı ve atıf usûllerini bilmiyor. Çünkü hukuk fakültelerinde bu konuda bir ders almıyorlar.


* * *

Hukuk fakültesi mezunu olup, yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencilerin bilimsel yazma, alıntı ve atıf usûlleri konusunda bilgileri, belki yadırgayanlar olacaktır; ama, maalesef, ortaokul ve liseden kalmadır. Ben 1970’lerin ikinci yarısındaki kendi ortaokul öğrenciliğimi hatırlıyorum. Öğretmen bir ödev verir, hepimiz okulun kütüphanesine (daha doğrusu adı “kütüphane” olan odaya) gider, kütüphanedeki tek ansiklopedi olan Meydan-Larousse ansiklopedisinde ilgili maddeyi bulur, bu maddeyi, çizgisiz dosya kağıdına, dolma kalemle, özene bezene ve kelimesi kelimesine aktarır, sonuna da “Kaynak: Meydan-Larousse, bilmem ne maddesi” (veya cilt ve sayfa numarası yazardık). Ancak ödevin başına hazırlayan olarak kendi ismimizi, sınıfımızı ve numaramızı yazmayı da ihmal etmezdik. Lisede de bundan daha başka bir şey görmedik. Aradan 40 küsur yıl geçmiş olsa da, muhtemelen değişen pek bir şey yok. Hukuk fakültelerine gelen öğrencilerin çoğunluğunun bilimsel yazma ve alıntı ve atıf usûlleri konusunda bundan daha fazla bildikleri bir şey yok. Hukuk fakültesine liseden bu şekilde gelen öğrenciler bilimsel yazma, alıntı ve atıf usûlleri konusunda yine tek bir şey öğrenmeden mezun oluyorlar.

Hukuk fakültelerinin lisans programlarına acilen “hukukta bilimsel yazma, alıntı ve atıf usûlleri” dersinin konulması gerekir.

* * *

Türkiye’de pek çok üniversitenin kamu hukuku veya özel hukuk yüksek lisans ve doktora programlarında “hukukta metot” veya “hukuk metodolojisi” isimli derslerin olduğu görülmektedir. Ne var ki bu derslerde öğrencilere ne öğretildiği bir muammadır. Bir kere “hukukta metot” veya “hukuk metodolojisi” derslerinin doğru konusu, öğrencilere bilimsel yazma ve atıf usûllerinin öğretilmesi değil, hukukta doğru akıl yürütmenin yol ve ilkelerinin öğretilmesinden ibarettir. Hukuk metodolojisi dersinde “dipnot nasıl yazılır” konusunda bilgi verilmez, ama “hukukta argümantasyon nedir”, “gerekçe nedir” gibi konular incelenir. Dolayısıyla hukukta metot dersleri, “çorba” hâline getirilmedikçe, bu derslerde alıntı ve atıf usûlleri öğretilemez.

Türkiye’de yüksek lisans ve doktora seviyesinde hukukta metot derslerinden farklı bir “bilimsel yazma, alıntı ve atıf usûlleri” konulu bir dersin konulmasında yarar vardır.

Şüphesiz ülkemizde bazı üniversitelerin kamu ve özel hukuk yüksek lisans ve doktora programlarında, olması gerektiği gibi, hukukta bilimsel araştırma, yazma, alıntı ve atıf usûlleri konusunda dersler vardır. Ancak bu derslerde benim görebildiğim kadarıyla, hukuk öğrencilerine mahsus, kullanılabilecek bir ders kitabı Türkiye’de yoktur [2].

Oysa pek çok yabancı ülkede hukuk eğitiminde daha lisans seviyesinde hukuk öğrencilerine bilimsel araştırma ve yazma usûlleri, alıntı ve atıf kuralları öğretilir. Bu konuda batı ülkelerinde hem dersler, hem de herkesçe bilinen ve kullanılan ders kitapları veya manual’lar vardır. ABD’deki bütün hukuk öğrencileri daha öğrenimlerinin başında The Bluebook’taki alıntı ve atıf kurallarını öğrenirler ve hazırladıkları tüm ödevlerde bu kurallara uyarlar. ABD’de öğrencilere The Bluebook’taki alıntı ve atıf kurallarını öğreten dersler de vardır.

* * *

2013 yılında yayınladığım usûlsüz alıntı sorunuyla ilgili üç kitaptan sonra özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden alıntı ve atıf usûlleri konusunda somut sorular soran pek çok e-posta aldım. Bunların arasında alıntıladığı paragrafı bana gönderip “bu paragrafın kaynağını nasıl göstereceğim” diye soran doktora öğrencileri dahi oldu! Bu soruların hepsi iyi niyetli genç meslektaşlarımızdan gelen sorulardı. Aslında bu genç meslektaşlarımızın bu soruları sormalarının sebebi farkında olmadan usûlsüz alıntı yapıyor olmaktan korkmalarıydı. Bu soruları soran genç meslektaşlarımızın dürüst insanlar olduğu hemen anlaşılıyordu. Zaten onları bu soruları sormaya iten şey kendilerinin dürüstlükleriydi. Ama maalesef sorulan bu sorular, bu genç meslektaşlarımızın alıntı ve atıf usûlleri konusunda bilgilerinin oldukça sınırlı olduğunu, bazı noktalardaki bilgilerinden de tereddüt ettiklerini göstermekteydi.

Bu nedenle ben, gerek lisans, gerek yüksek lisans, gerekse doktora düzeyinde olsun bütün hukuk öğrencilerine yönelik alıntı ve atıf usûllerini öğreten bir kaynak kitap yazmaya karar verdim.


* * *

Maalesef alıntı ve atıf usûlleriyle ilgili söz konusu kitabın yazılması ve yayınlanması çok uzun zaman aldı. Söz konusu kitabı, geçen 2022 yılı Ocak ayında yayınladığım Bilimsel Yazma ve Yayınlama başlıklı kitabımla birlikte, 2013 yılında yazmaya başlamıştım. Ama araya her yıl başka işler girdi ve bu kitabın yazılmasını hep ertelemek zorunda kaldım. Bu kitap hep ikinci plâna itilen kitap oldu. Neticede söz konusu kitabı on yıl sonra, 2023 yılının Nisan ayında bitirmek nasip oldu. Kitabı, Alıntı ve Atıf Usûlleri (Bursa, Ekin, 2023, 48+1662 s.) başlığıyla Ekin yayınevinden yayınladım.

* * *

Yukarıdaki düşüncelerle yazmaya başladığım ve yukarıda açıklandığı gibi oldukça gecikerek tamamlayabildiğim Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitap, benim düşündüğümden ve istediğimden çok daha hacimli bir kitap oldu. Kitap, içindekiler ile birlikte, 1710 sayfaya ulaştı. Bu sayfa sayısında bir kitabın yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve keza akademisyenler için normal olduğu söylenebilir. Ancak bu uzunluktaki bir kitabın lisans öğrencileri için gereğinden fazla uzun ve ayrıntılı olduğu açıktır. Bu nedenle bu kitabı özetleyerek lisans öğrencileri için bir standart ders kitabı hazırlamak istedim. Ortaya elinizde tuttuğunuz 562 sayfalık bu kitap çıktı. Bu kitaba, önceki kitap ile karışmaması için Alıntı ve Atıf Usûllerine Giriş: Bir Ders Kitabı başlığını verdim.

* * *

Bu kitabın özetlendiği Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı asıl kitabın yazılması ve yayınlanması sürecinde bana yardımcı olan kişiler oldu. Bunların başında sevgili eşim Ürküş Gözler gelmektedir. Bölümlerin ilk okuyucusu ve eleştiricisi o oldu. Bölümlerin ilk düzeltmesini o yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı kitabın ikinci okuma işini gönüllü olarak yeni bir arkadaşımız üstlendi: Melih Çiçekci. Bütün bölümleri, baştan sona büyük bir dikkatle okudu ve düzeltti. Kendisine teşekkür ediyorum. Onların Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı asıl kitabın düzeltilmesindeki emekleri hâliyle o kitabın bir özeti olan bu kitaba da yansıdı.

Hâliyle kitaptaki hataların ve kusurların sorumluluğu sadece bana aittir. K.G.


DİPNOTLAR (Giriş'in)
[1] Benzer dersler iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri gibi bazı fakültelerimizde vardır ve olmasında da büyük yarar vardır.
[2] Yaşar Karayalçın’ın Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod isimli meşhur ve değerli kitabı da, bu kitapta nadiren alıntı ve atıf usûllerine ilişkin bilgiler olsa da, esasen bir metot kitabıdır. Bkz. Yaşar Karayalçın, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod (Problem Çözme), Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1. Baskı, 1977 (Aynur Yongalık ile, 8. Baskı, 2021, 372 s.).
Bu kitaba son yıllarda yayınlanmış şu iki kitabı ekleyelim: Yusuf Karakoç, Hukuk Araştırmalarında Metod, Ankara, Yetkin, 2021, 147 s.; Ayşe Odman Boztosun, Selin Sert Sütçü ve Oğuzhan Kaya, Hukukta Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Ankara, Seçkin, 2022, 295 s. Her iki kitap da esas itibarıyla alıntı ve atıf usûlleri kitabı değil, araştırma yöntemi kitabıdır. Her iki kitapta da alıntı ve atıf usûllerine ayrılan sayfa sayısı oldukça sınırlıdır.
Diğer yandan belirtelim ki, Ertuğrul Uzun’un Eugene Volokh’tan çevirdiği Akademik Metinler Nasıl Yazılır? Hukukçular İçin Bir Rehber (İstanbul, Tekin Yayınları, 2. Baskı, 2019) başlıklı değerli kitap da benim anladığım anlamda bir bilimsel yazma, alıntı ve atıf usûlleri kitabı değildir. Bu kitapta hukukta bilimsel araştırmanın ve yazmanın içerik kuralları öğretilmektedir.ONLİNE SATIN ALMA

wwww.ekinkitap.comYAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Kapak: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: XXIı+562 s.
Kağıt: 70 gr. 1. Hamur
Baskı Tarihi: Ağustos 2023
Baskı Sayısı: 1. Baskı
ISBN: 978-625-6460-37-9 (1. Baskı)

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: Ekin Yayınevi
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları


COPYRIGHT

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/aaug.htm
Bu Sayfanın anayasa.gen.tr'de Yayın Tarihi: 7 Eylül 2023
Bu Sayfanın tuhas.com.tr'ye Taşınma Tarihi: 25 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi