[Ana Sayfa]

TÜHAS Üzerine HEY Platformu ToplantısıAyşe Odman Boztosun’un Linkedin Gönderisi

8 Şubat Perşembe akşamı Kemal Gözler Hoca tarafından kaleme alınan ulusal ortak atıf sistemi önerisi TÜHAS üzerine yaptığımız HEY Platformu toplantısına katılarak değerli görüş ve önerilerini paylaşan tüm hukukçulara sonsuz teşekkürler... Konuyu başından beri takip ve toplantıda takdim eden Veysel Dinler Hoca'ya ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Toplantıda dile getirilen ortak tespitler ve yol haritası önerileri Veysel Hoca tarafından kaleme alındığı üzere özetle şu şekilde:

“1. Türkiye’de hukuk camiasında atıf sisteminin standartlaşması konusunda katılımcıların tümü hemfikirdir. Konuşmacılar lisansüstü eğitim, yazarlık, editörlük, dava dilekçesi ve yargı kararı yazımı süreçlerinde bu standartlaşmanın olmamasından kaynaklı sorunlarını dile getirmiş ve yeknesaklığın acilen sağlanmasının gerekliliğini vurgulamıştır.

2. TÜHAS etraflıca, detaylı düşünülmüş bir öneridir; bugün atıfla ilgili hukuk camiasının ihtiyacı olan pek çok soruna çözüm üretmektedir. İlerleyen zamanda TÜHAS'ın bazı kurallarına ihtiyaç kalmama olasılığı vardır ancak bu durum kullanımını olumsuz etkileyecek bir eksiklik değildir.
3. TÜHAS'ın kabulü tüm hukukçuların önceliği olmalı, fırsat iyi değerlendirilmelidir. Hukuk fakültesi dekanlarına, enstitü müdürlerine, metodoloji dersi veren öğretim üyelerine, hukuk dergisi editörlerine ve yayınevi editörlerine görev düşmektedir. DergiPark ve TR Dizin süreçleri bir an önce tamamlanarak bu sisteme geçilmelidir. Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Akademisi gibi kurumlar desteklerse süreç hızlanabilir. Kurumsal görevi olanların yanında bireysel olarak hukukçular bu meseleyi benimsemelidir. Seri çalıştaylar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, ortak akılla hareket edilmelidir.
4. TÜHAS'ın bilinirliğinin artması ve yaygınlıkla kullanılmaya başlanması için araştırma etiği içerikli kurallardan ve dilbilgisi kurallarına kadar inen ayrıntılı kurallardan arındırılmış yalın bir sürümünün hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmasında yarar vardır. Bu görevi TÜHAS'ın yazarı Sayın Prof. Dr. Kemal Gözler'den izin almak kaydıyla bir komisyon yerine getirebilir veya Kemal Hoca uygun görürse bu sadeleştirmeyi kendisi yapabilir. Bu kurallar, dipnot programlarıyla hatta UYAP yargı ağı programı ile entegre hale getirilebilir.
5. TÜHAS kuralları bütünlük içerisinde çekincesiz ve yeknesak uygulanmalı, değişiklik önerileri kaydedilerek TÜHAS'ın yeni versiyonlarında dikkate alınmalıdır.”

HEY Platformu olarak sürecin bundan sonraki aşamalarında da destek olmak isteriz. Hukuk camiamızın ulusal ortak atıf sistemi için gerekli ortak iradeyi göstereceğine ve TÜHAS'ın kısa sürede benimsenerek kullanımının yaygınlaşacağına gönülden inanıyoruz. Mesajı paylaşarak TÜHAS'ın bilinirliğinin artmasına katkı yapar mısınız? Gelecek ay yeni bir hukuk eğitimi konusuyla 14. HEY Toplantısı'nda yeniden buluşmak üzere...Kaynak:
Bu metin www.linkedin.com/posts/prof-dr-ay%C5%9Fe-odman-boztosun-a7157719...'den alınmıştır.Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/hey-tuhas.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024

twitter.com/tuhas_sistemi