[Ana Sayfa]


TÜHAS’IN KAYNAKLARI NELERDİR?
TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Nisan 2023’te yayınladığım Alıntı ve Atıf Usûlleri (Bursa, Ekin, 3023, XLVIII+1662 s.) başlıklı kitabımın özetidir.


TÜHAS’ın plânı ve sistemi Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımın plânı ve sistemiyle aynıdır.

Aralarında detay ve hacim bakımından çok büyük fark olsa da, Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımın içeriği ile TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sisteminin içerği öz itibarıyla aynıdır. Her iki kitapta da esas itibarıyla aynı kurallar bulunur. Hâliyle 1662 sayfa uzunluğunda olan ilk kitapta bu kurallar oldukça ayrıntılı, 360 sayfa uzunluğunda olan TÜHAS’ta ise aynı kurallar, çok daha kısa ve özet olarak verilmiştir.

TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımda açıklanan kuralların derlenmesinden oluşmuştur. TÜHAS’ta her kuralın sonunda, o kuralın Alıntı ve Atıf Usûlleri kitabımdan derlendiği sayfa numaraları parantez içinde verilmiştir. Kuralın gerekçesini öğrenmek ve keza kural hakkında daha fazla bilgi edinmek veya daha fazla örnek görmek isteyenler, adı geçen kitapta belirtilen sayfa numaralarına bakabilirler. Aksi belirtilmedikçe, kuralların sonunda parantez arasında, yani (s.XXX) şeklinde verilen sayfa numaraları, Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabıma göndermede bulunur. İstisnaen birkaç yerde, Bilimsel Yazma ve Yayınlama: Bir Stil Kılavuzu (Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2023, XXXII+848 s.) başlıklı kitabıma gönderme de vardır. Ancak bu göndermelerde bu kitabın tam veya kısa künyesi daima belirtilmiştir.

İstisnaen TÜHAS’ta, az sayıda da olsa, Alıntı ve Atıf Usûlleri kitabımdan alınmamış, ilk defa TÜHAS’ta verilen kurallar vardır. TÜHAS’ta sonunda parantez içinde sayfa numarası belirtilmemiş kurallar, bu tür kurallardır.

Kurallarda olduğu gibi, TÜHAS’ta verilen örneklerin de ezici çoğunluğu Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımdan alınmıştır. TÜHAS’ta paragrafın sonunda parantez içinde verilen sayfa numarası, hem kuralın, hem de örneğin kaynağını gösterir. Yani “… . Bir örnek (s.XXX):” şeklinde biten paragraflarda, hem kural, hem de örnek Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımdan alınmıştır.

Parantez içinde sayfa numarası, örnek kelimesinden sonra değil, kuralı ifade eden cümleden sonra verilmiş ise, bundan, örneğin değil, sadece kuralın Alıntı ve Atıf Usûlleri kitabımdan alındığı anlaşılır. Yani “… (s.XXX). Bir örnek:” şeklinde biten paragrafların altında verilen örnek Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımda bulunmayan yeni bir örnektir.

Paragraf içinde veya sonunda parantez içinde sayfa numarası gösterilmemiş ise bu paragrafta verilen hem kural, hem de örnek yenidir; bunlar Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımda yoktur.

TÜHAS, 360 sayfa, Alıntı ve Atıf Usûlleri kitabı ise 1662 sayfadır. Hâliyle TÜHAS’ta verilen kurallar çok daha kısa bir şekilde açıklanmış ve çok daha az örnek verilmiştir. Ancak bu her kural için geçerli değildir. İstisnaen TÜHAS’ta bazı kurallar, Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımdaki kurallardan daha ayrıntılı olarak açıklanmış ve bazı kurallara daha çok örnek verilmiştir. TÜHAS, Alıntı ve Atıf Usûlleri kitabımdan özetlenmiş olsa da yeniden yazılmıştır ve Alıntı ve Atıf Usûlleri kitabımı yazarken görmediğim ve üzerinde düşünmediğim bazı sorunlar hakkında TÜHAS’ı yazarken düşünme imkanım olmuştur.

18 Ocak 2024, Kemal Gözler
(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/kaynaklar.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi