[Ana Sayfa]


TÜHAS NEDEN YAZAR-YIL SİSTEMİNE KARŞIDIR?
TÜHAS, Yazar-Yıl Sistemini Değil, dipnot sistemini esas alır. tühas, hukuk alanı dışında, sosyal bilimler alanında yazar-yıl sistemine karşı değilDİR. Bu sistem de hukuk dışı alanlarda başarıyla kullanılabilir. Keza, TÜHAS, yazar-yıl sisteminin dipnot sistemine göre bazı açılardan daha kolay, daha pratik, daha kısa ve daha yeknesak bir atıf sistemi olduğunu da kabul eder.

Ne var ki yazar-yıl sistemi, doğası gereği, hukuk yazınına elverişli bir sistem değildir. Çünkü hukuk yazınında atıfların ortalama üçte biri mevzuata ve üçte biri de içtihadadır. Yazar-yıl sistemi ise mevzuat ve içtihada atıf yapmak bakımından tamamıyla elverişsiz bir sistemdir. Zira mevzuat ve içtihatta “yazar” yoktur. Mevzuat ve içtihada yazar adıyla atıf yapılması mümkün değildir. Bu nedenle hukuk yazınında yazar-yıl sistemi kullanılamaz.

Bu durum, sadece Türkiye için değil, yazar-yıl sisteminin anavatanı olan ABD için de geçerlidir. ABD’de hukuk yazınında yazar-yıl sistemi değil, dipnot sistemini esas alan The Bluebook [1] sistemi izlenir. Özellikle belirtmek gerekir ki, yazar-yıl sisteminin öncüsü olan Publication Manual of the APA [2] veya keza The Chicago Manual of Style [3], hukuk kaynaklarına atıfta, yazar-yıl sisteminin değil, The Bluebook sisteminin izlenmesini şart koşar.

TÜHAS, atıfların prensip olarak dipnotta yapılmasını önerir. Ancak, kısalık, pratiklik ve kolaylık bakımından avantajlı olduğu durumlarda atfın dipnot yerine metin içinde parantez arasında yapılabileceğini de kabul eder. Keza TÜHAS, mahkeme kararları gibi bazı belgelerde, belgenin yapısı gereği atfın dipnotta değil, metin içinde parantez arasında yapılmasını caiz görür. Bu durumlarda dahi atıf, yazar-yıl sistemine göre değil, dipnotta nasıl yapılacaksa öyle yapılır.

Nihayet, mevzuat ve içtihadın künye bilgileri her zaman metin içinde normal bir cümlenin parçası olarak zikredilebilir. Böyle bir durumda mevzuat söz konusuysa madde, fıkra ve bent numaraları; içtihat söz konusuysa paragraf numaraları, mevzuat ve içtihadın adının zikredilmesinden hemen sonra parantez arasında verilebilir.

19 Ocak 2024, Kemal Gözler


DİPNOTLAR
(Geri dönmek için dipnot numarasının üzerine tıklayınız).
[1] The Bluebook: A Uniform System of Citation, Cambridge, M.A., The Harvard Law Review Association, 21. Baskı, 2020.
[3] Bkz. American Psychological Association, Publication Manual of the American Psychological Association: The Official Guide to APA Style, Washington, DC, American Psychological Association, 7. Baskı, 2020, s.XXI, 355-356, 360-363.
[3] The Chicago Manual of Style, Chicago, The University of Chicago Press, 16. Baskı, 2010, s.656, 769-778.
(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/yazar-yil.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi