[Ana Sayfa]

CHICAGO’YA HAYIR!
Kemal Gözler

Türkiye’de hukuk alanında ortak atıf sistemi eksikliği sorunu, yabancı atıf sistemlerini benimseyerek çözülebilir mi?

Türkiye’de bunu deneyen hukuk dergileri var. Hem de en büyük, en köklü dergilerimiz.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, atıf sistemi olarak Chicago’yu benimsemiş durumda. Türkiye’nin en eski hukuk dergilerinden biri olan bu dergi, günümüzde, kendisine gönderilecek makalelerde dipnotlarda ve kaynakçada “Chicago stili”ne uyulmasını şart koşuyor [1].

Bir Türk hukuk dergisinin kendisine gönderilecek makaleler için The Chicago Manual of Style’e uyulmasını şart koşması tamamıyla tutarsız bir uygulamadır. Çünkü The Chicago Manual of Style, bu sistemin anavatanı olan ABD’de dahi, hukuk alanında izlenen bir atıf usûlü kitabı değildir. ABD’de hukuk alanında atıf usûlü bakımından The Bluebook: A Uniform System of Citation veya ALWD Citation Manual izlenir. The Chicago Manual of Style, genel bir yazma stili kitabıdır. Hukuk yazınına ilişkin kurallara nadiren değinir. Zaten The Chicago Manual of Style’in kendisi, hukuk yazınında atıf usûlü konusunda kendisine değil, The Bluebook’a veya ALWD Citation Manual’a uyulmasını şart koşar [2].

ABD’de dahi hukuk yazınında kullanılmayan bir stil kitabının Türk hukuk dergilerine gönderilecek makalelerde izlenecek atıf usûlü kitabı olarak zorunlu tutulmasının savunulabilecek bir yanı yoktur.

Tekrarlayalım: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yazarlara, “bana gönderilecek makalelerde The Chicago Manual of Style’e uyun” diyor; oysa söz konusu Manual’in kendisi “hukuk alanında bana değil, The Bluebook’a uyun” diyor! Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin Chicago sistemini benimsemesine hayret ediyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisine diyeceğim tek şey var: İllâki ABD’yi izleyecekseniz; The Chicago Manual of Style’i değil, The Bluebook’u izleyin! Zira ABD’de hukuk dergileri öyle yapıyor!

Bu vesileyle şunu yüksek sesle söyleyeyim ki, The Chicago Manual of Style, Türkiye’de hukuk alanında ihtiyaç duyulan atıf sistemi değildir. Türkiye’deki ortak atıf sistemi eksikliği sorununa çözüm olamaz. Chicago’ya hayır! ABD’de dahi hukuk alanında izlenmeyen bir atıf sistemin Türkiye’ye dayatılmasına hayır!

Nasipse, yarın da “Türkiye’de OSCOLA’ya hayır” diyeceğim.

13 Şubat 2024


DİPNOTLAR
(Geri dönmek için dipnot numarasının üzerine tıklayınız).
[1] https://dergipark.org.tr/tr/ pub/auhfd/writing-rules (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2024). Burada "6. Dipnotlar ve Kaynakça" başlığının ilk paragrafına bakınız.
[2] The Chicago Manual of Style, Chicago, The University of Chicago Press, 16. Baskı, 2010, s.769.


KİTAP TANITIMI:
Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024.

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/chicagoya-hayir.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024

twitter.com/tuhas_sistemi