[Ana Sayfa]

Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, XXIV+360 s.
Arka kapağı PDF olarak okumak için burasını tıklayınız.ARKA KAPAK TANITIM YAZISI


TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi başlıklı bu kitap, sosyal bilimler enstitülerinin kamu ve özel hukuk anabilim dallarında hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinde, hukuk dergilerinde yayınlanacak makalelerde, hukuk yayınevleri tarafından neşredilecek kitaplarda, hâkim ve savcılar tarafından yazılacak kararlarda ve nihayet avukatlar tarafından kaleme alınacak dilekçelerde uyulması gereken kuralları içeren “alıntı ve atıf usûlleri kılavuzu” olarak hazırlanmıştır.

TÜHAS’ta kurallar, sanki bir kanundaki kurallar gibi madde madde kaleme alınmıştır. Ancak “madde” kelimesi değil, “kural” kelimesi kullanılmıştır. TÜHAS’ta toplam 1125 adet kural vardır.

TÜHAS, Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımızdaki kuralların derlenmesiyle oluşturulmuştur.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Önsöz [HTML] [PDF]
İçindekiler [HTML] [PDF]
BİRİNCİ KISIM: ALINTI USÛLLERİ
Bölüm 1: Genel Olarak Alıntı Kavramı
Bölüm 2: Mealen Alıntı
Bölüm 3: Genel Olarak Aynen Alıntı
Bölüm 4: Aynen Alıntılarda Tırnak Kuralı
Bölüm 5: Aynen Alıntı Türleri (Kısa ve Uzun Aynen Alıntılar)
Bölüm 6: Aynen Alıntılarda Vurgu
Bölüm 7: Aynen Alıntıların Sunulması
Bölüm 8: Aynen Alıntılardan Çıkarmalar (Üç Nokta Kuralı)
Bölüm 9: Aynen Alıntılardaki Düzeltme ve Eklemeler
Bölüm 10: Aynen Alıntılarda Uyum ve Harf Dönüşümü
Bölüm 11: Aynen Alıntılarla İlgili Diğer Konular
Bölüm 12: Yabancı Dilden Alıntılar
Bölüm 13: Alıntı Şartları
Bölüm 14: Kaynak Gösterme Şartları
Bölüm 15: Mevzuat ve Yargı Kararlarından Alıntı Şartları (Mevzuat ve Yargı Kararlarından Yararlanma Serbestisi)
Bölüm 16: Mahkemelerin Doktrinden Alıntı Yapma Şartları
Bölüm 17: Usûlsüz Alıntının İspatı
İKİNCİ KISIM: ATIF USÛLLERİ
BİRİNCİ ALT-KISIM: MEVZUATA ATIF USÛLLERİ
Bölüm 18: Kanunlara Atıf Usûlleri
Bölüm 19: Kanun Dışındaki Mevzuata Atıf Usûlleri
İKİNCİ ALT-KISIM: MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ
Bölüm 20: Mahkeme Kararlarına Atıfta Genel ve Ortak Usûller
Bölüm 21: Türk Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri
Bölüm 22: Yabancı Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri
Bölüm 23: Uluslararası Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri
ÜÇÜNCÜ ALT-KISIM: DOKTRİNE ATIF USÛLLERİ
Bölüm 24: Kitaplara Atıf Usûlleri
Bölüm 25: Yazar Adına İlişkin Kurallar
Bölüm 26: Başlığa İlişkin Kurallar
Bölüm 27: Çevirene İlişkin Kurallar
Bölüm 28: Yayın Yerine İlişkin Kurallar
Bölüm 29: Yayınevine İlişkin Kurallar
Bölüm 30: Baskı Sayısına İlişkin Kurallar
Bölüm 31: Yayın Yılına İlişkin Kurallar
Bölüm 32: Cilt Numarasına İlişkin Kurallar
Bölüm 33: Sayfa Numarası ve Diğer Yer Belirleyici Bilgilerine İlişkin Kurallar
Bölüm 34: Makalelere Atıf Usûlleri
Bölüm 35: Diğer Eserlere Atıf Usûlleri
Bölüm 36: Kısa Künye Atıf Usûlleri
Bölüm 37: Naklen Atıf Usûlü
Dizin [HTML] [PDF]
ÖNSÖZ

Kitabın "Önsöz"ünü HTML formatında okumak için burasını tıklayınız.
Kitabın "Önsöz"ünü PDF formatında okumak için burasını tıklayınız.
KİTABIN TAM METNİNE AÇIK ERİŞİM

Açık Erişim (Google Books'a linktir)
BASILI KİTABI SATIN ALMA

Kitabın PDF versiyonunun tam metnine ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Arzu ederseniz kağıt baskı kitabı www.ekinkitap.com'dan satın alabilirsiniz.

Liste fiyatı 150 TL, www.ekinkitap.com'da indirimli fiyatı 127,50 TL'dir.
İNCELEME NÜSHASI TALEBİ


İsmini tespit edebildiğimiz hukuk dergisi editörlerine, editör yardımcılırına, sosyal bilimler enstitülerinin kamu ve özel hukuk anabilim dalları başkanlarına ve bu anabilim dallarında hukukta bilimsel araştırma yöntemleri derslerini veren öğretim üyelerine bu kitap ücretsiz olarak gönderilecektir. Kendilerine kitap ulaşmayan bu kişiler, benden () veya Ekin Yayınevinden (info@ekinyayinevi.com veya 0224 220 16 72, 0224 223 04 37) kitap isteyebilirler.

Yukarıda zikredilen öğretim üyeleri dışında, kitabımızla ilgilenen öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, bana e-posta () göndererek kitabı isteyebilirler. Keza kitabımızla ilgilenen öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, "Akademik Kopya Talep Formu" doldurarak, Ekin Yayınevinden kitaptan ücretsiz inceleme nüshası talep edebilirler.

Ücretsiz basılı kitap gönderimi, toplam 300 (üç yüz) adet kitap ile sınırlıdır.

YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Kapak: Karton
Sayfa Sayısı: XXIV+360 s.
Kağıt: 70 gr. 1. Hamur
Birinci Baskı Tarihi: Ocak 2024
ISBN (Birinci Baskı): 978-625-6637-11-5
Fiyatı: 150 TL (wwww.ekinkitap.com'da 127,50 TL).
SİPARİŞ ADRESİ:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: Ekin Yayınevi
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.com
BU KİTAP HAKKINDA YAYINLANAN BİR ELEŞTİRİ VE iNCELEME YAZISI:
Furkan Güven Taştan, “TÜHAS: Türk Hukuku için Yeknesak Bir Atıf Sistemi Önerisi”, https://sinerjik.org/... (22 Ocak 2024).COPYRIGHT

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/kitap.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi