[Ana Sayfa]

TÜRK MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ


Anayasa Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 557.- Anayasa Mahkemesinin 2016 yılı sonrası norm denetimi kararlarına nokta atışı atıflarda yer belirleyicisi olarak paragraf numarası kullanılır. Zira 2016’dan bu yana Anayasa Mahkemesinin norm denetimi kararlarının kendi metinlerinde paragraflar ardışık olarak numaralandırılmaktadır. Bir örnek (dipnotta) (s.712-713):


Kural 558.- Anayasa Mahkemesinin 2016 yılı öncesi norm denetimi kararlarına atıfta yer belirleyicisi olarak paragraf numarası kullanılamaz. Çünkü bu kararların metinlerinde paragraflar numaralandırılmamıştır. Bu kararlara atıfta, yer belirleyicisi olarak Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisindeki sayfa numarası kullanılır (s.713-714). Bir örnek (dipnotta):


Kural 568.- Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarına atıf şablonu şöyledir (s.723-725):


Kural 569.- Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarına metin içinde atıf yaparken “Tarih”, “Başvuru Numaralı” ve “Kararı” kelimeleri küçük harfle yazılır. Bir örnek (s.723):


Adlî Yargı Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 580.- Yargıtay daire kararlarına şu formatta atıf yapılır (s.737):


Not.- Yukarıdaki örnekte metin içindeki atıfta, isteğe bağlı olarak, karardan sonra dipnot başvurusu konulup, dipnotta kararın varsa kâğıt veya elektronik kaynağı gösterilebilir.

Kural 581.- Bölge adliye mahkemesi kararlarına şu formatta atıf yapılır (s.740):


Not.- Yukarıdaki örnekte metin içinde atıfta karardan sonra, isteğe bağlı olarak, dipnot başvurusu konulup, dipnotta kararın varsa kâğıt veya elektronik kaynağı gösterilebilir.

Kural 583.- Adlî yargı ilk derece mahkemeleri kararlarına şu formatta atıf yapılır (s. 741):


Not.- Yukarıdaki örnekte metin içinde atıfta isteğe bağlı olarak karardan sonra dipnot başvurusu konulup, dipnotta kararın varsa kâğıt veya elektronik kaynağı gösterilebilir.

Kural 585.- Sulh ceza hâkimliği kararlarına şu formatta atıf yapılır (s. 742):


İdarî Yargı Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 594.- Danıştay daire kararlarına atıf şablonu şöyledir (s.747):


Açıklama.- (1) Söz konusu kararın metninde tarafların isimleri belirtildiği için karar bu isimlerle isimlendirilmiştir. (2) Kararın bilgi kaynağı belirtilmiştir. (3) İlk kutuda sondaki sayfa numaraları (s.493-498), kararın dergideki başlangıç ve bitiş sayfa numaralarıdır. (4) İkinci kutudaki sayfa numarası (s.497) ana metinde karardan tırnak içinde yapılan alıntının alındığı yeri gösterir.

Kural 597.- Bölge idare mahkemesi kararlarına şu şekilde atıf yapılır (s.757):


Açıklama.- (1) Söz konusu kararın metninde tarafların isimleri belirtildiği için karar bu isimlerle isimlendirilmiştir. (2) Kararın bilgi kaynağı belirtilmiştir.

Kural 598.- İdarî yargıda ilk derece mahkemesi kararlarına şu şekilde atıf yapılır (s.758):


Açıklamalar.- (1) Söz konusu kararın metninde tarafların isimleri belirtildiği için karar bu isimlerle isimlendirilmiştir. (2) Kararın bilgi kaynağı belirtilmiştir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 600.- Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına şu formatta atıf yapılır (s.759):


Açıklama.- (1) Söz konusu kararın metninde tarafların isimleri belirtildiği için karar bu isimlerle isimlendirilmiştir. (2) Kararın bilgi kaynağı belirtilmiştir. (3) Metin içinde atıfta karardan tırnak içinde bilirli bir alıntı yapıldığı için alıntının kaynağı paragraf numarası olarak gösterilmiştir. 2021 yılından itibaren Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında paragraflar numaralandırılmaktadır.


18 Ocak 2024, K. Gözler
KAYNAK: Yukarıdaki kurallar,
Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, s.150-167’den alınmıştır.

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/ictihat-turk.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi