[Ana Sayfa]

ULUSLARARASI MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ


Uluslararası Adalet Divanı Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 650.- Uluslararası Adalet Divanı kararlarına atıf şablonu şöyledir (s.824):


Not.- Uluslararası Adalet Divanı, başlıca “hükümler (judgments, arrêts)”, “danışma görüşleri (advisory opinions, avis consultatifs)” ve “emirnameler (orders, ordonnances)” olmak üzere üç değişik türde karar verir. Bu karar türlerinin isimlerinin Türkçeye çevrilmelerinde tutarlılık yoktur. Judgments’ı bazıları “kararlar” diye çevirir. Bazıları da orders’ı “kararlar” diye çevirir. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına atıf yaparken atıfta atıf yapılan kararın türü belirtilir. Atıf yapılan karar, “hüküm (judgment, arrêt)” ise genellikle esas hakkında hükümdür. Bu durumda atıf yaparken karar türü İngilizce olarak “Merits”, Fransızca olarak “Fond”, Türkçe olarak “Esas” kelimeleri ile belirtilir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 657.- “Avrupa Birliği Adalet Divanı (Court of Justice of the European Union)” kararlarına şu şekilde atıf yapılır (s.831-834):


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 659.- Türkçe yazılan çalışmalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Büyük Daire (Grand Chamber)” kararlarına şu şekilde atıf yapılır (s.840):


Açıklama.- 1. Bağlamdan anlaşılıyorsa, atfın başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya AİHM yazmaya gerek yoktur. 2. Kararın isminden sonra gelen köşeli parantez içinde verilen BD harfleri “Büyük Daire”nin kısaltmasıdır ve bu kısaltma, söz konusu kararın bir Büyük Daire kararı olduğunu gösterir (İngilizce atıflarda [BD] yerine Grand Chamber anlamında [GC] kısaltması konulur). 3. [BD] kısaltmasından sonra verilen Numara, karar numarası değil, başvuru numarasıdır. Bu numara aralarında taksim işareti bulunan iki kısımdan oluşur. İkinci kısım iki basamaklı bir rakamdan oluşur ve başvuru yapılan yılın son iki basamağını gösterir. Yukarıdaki örnekte 18 rakamı başvurunun 2018 yılında yapıldığını gösterir. Sayının ilk kısmındaki rakam ise o başvurunun o yıldaki kaçıncı başvuru olduğunu gösterir. Sondaki tarih, karar tarihidir.

Kural 660.- Türkçe yazılan çalışmalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “komite (committee)” kararlarına şu şekilde atıf yapılır (s.842):


Açıklama.- 1. Bağlamdan anlaşılıyorsa, atfın başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya AİHM yazmaya gerek yoktur. 2. Kararın isminden sonra gelen Komite kelimesi söz konusu kararın bir Komite kararı olduğunu gösterir.

Kural 661.- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “daire (chamber)” kararlarına şu şekilde atıf yapılır (s.841):


Açıklama.- 1. Bağlamdan anlaşılıyorsa, atfın başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya AİHM yazmaya gerek yoktur. 2. Daire kararlarına atıf yaparken, kararın isminden sonra söz konusu kararın bir “Daire” kararı olduğunu belirtmek için köşeli parantez içinde “Daire” kelimesi veya “D” kısaltması konulmaz. Karara atıfta [BD] kısaltması veya [Komite] kelimesi kullanılmamış ise, bundan söz konusu kararın bir daire kararı olduğu anlaşılır.
KAYNAK: Yukarıdaki kurallar,
Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, s.178-181’den alınmıştır.

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/ictihat-uluslararasi.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi