[Ana Sayfa]

KISA KÜNYE ATIF USÛLLERİ


Kural 1071.- Tekrarlayan atıflarda kısa künye atıf usûlü konusunda araya başka dipnotların girip girmemesine göre ayrım yapılır. Araya başka dipnot veya dipnotlar girmiş ise kısa künye atıfta “op. cit. kuralı”na uyulur. Araya başka dipnot girmemiş ise “Ibid. kuralı”na uyulur (s.1112-1113).

I. “Op. cit.” veya “A.g.e.” Kuralı: Araya Başka Dipnot Veya Dipnotlar Girdiği Durumlarda Kısa Künye Atıf

Kural 1072.- Araya başka dipnot veya dipnotlar girdikten sonra aynı kaynağa tekrar atıf usûlü bakımından da aynı yazarın tek bir eserine veya birden fazla eserine atıf yapılıp yapılmaması bakımından ayrım yapılır (s.1112-1113).

A. Aynı Yazarın Tek Bir Eserine Kısa Künye Atıf

Kural 1073.- Çalışmanın bütününde aynı yazarın tek bir eserine atıf yapılıyorsa, bir dipnotta tam künye atıf yapılan bir esere, araya dipnot veya dipnotlar girdikten sonra başka bir dipnotta tekrar atıf yapılıyorsa, tekrarlayan atıflarda “Yazar Soyadı + op. cit., s.” formülüyle atıf yapılır. Çalışmanın sonunda yer alan bibliyografyada ayrıca eserin tam künye bilgileri verilir. Kısa künye atıf yapılan eserin tam künye bilgileri, üst dipnotlara veya nihaî olarak da bibliyografyaya bakarak bulunabilir (s.1114-1115). Şablon ve örnek:B. Aynı Yazarın Birden Fazla Eserine Kısa Künye Atıf

Kural 1083.- Çalışmanın bütününde aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, tekrarlayan atıflarda, kısa künye atıf olarak sadece yazarın soyadının belirtilmesi yetmez. Çünkü çalışmada o yazarın birden fazla eserine atıf vardır ve sadece yazar adıyla yapılan atfın o yazarın hangi eserine gönderme yaptığı bilinemez. Bu nedenle, çalışmada aynı yazarın birden fazla kitabına atıf yapılıyorsa, kısa künye atıflarda, yazarın soyadından başka, kitabın başlığı da verilir. Kitap başlığı italik olarak yazılır. Bibliyografyada her iki kitabın tam künyesi verilir (s.1119-1120). Kitaplara kısa künye atıf için şablon ve örnek şöyledir:II. “Ibid.” veya “Aynı Eser” Kuralı: Araya Başka Dipnot Veya Dipnotlar Girmediği Durumlarda Kısa Künye Atıf

Kural 1098.- Çalışmanın bütününde aynı yazarın ister tek bir eserine, isterse birden fazla eserine atıf yapılsın, araya başka bir dipnot girmeden aynı kaynağa tekrar atıf yapılıyorsa, yani bir üst dipnottaki aynı kaynağa izleyen dipnotta tekrar atıf yapılıyorsa, sadece “Ibid.” kısaltması kullanılır. Bu yeterlidir. Tekrar yazar adını veya kitap başlığını yazmaya gerek yoktur (s.1131-1132). Cümlenin başında “ibid.” kelimesinin ilk harfi büyük harfle, yani “Ibid.” şeklinde yazılır. Dikkat: Doğrusu “İbid.” değil, “Ibid.”tir. Çünkü Latin alfabesinde “i” harfinin büyüğünde nokta bulunmaz. Yani “I” şeklinde yazılır.

Kural 1099.- “Ibid.” kısaltmasının kullanılmasının kendi içinde iki değişik şekli vardır: Eğer tekrar atıfta hemen üst dipnottaki aynı kaynağın aynı sayfasına atıf yapılıyorsa sadece Ibid. kısaltması kullanılır. Örnek (s.1132):


Kural 1100.- Eğer tekrar atıfta üst dipnottaki aynı kaynağın farklı sayfasına atıf yapılıyorsa “Ibid., s.” kısaltması kullanılır. Bir örnek (s.1133):18 Ocak 2024, K. GözlerKAYNAK: Yukarıdaki kurallar,
Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, s.2-7’den alınmıştır.

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/kisa-kunye.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi