[Ana Sayfa]

MAKALELERE ATIF USÛLLERİGenel Olarak

Kural 903.- Dipnotta makalelere atıfta verilmesi gereken künye bilgileri sırasıyla şunlardır: (1) Yazar adı ve soyadı, (2) makalenin başlığı, (3) makalenin yayınlandığı derginin adı, (4) derginin cilt, sayı ve tarih bilgileri. Künye bilgileri bu sırayla sıralanırlar. Künye bilgileri arasına virgül konulur (s.968).

Kural 904.- Bir makaleden aynen veya mealen alıntı yapılmış ise, dipnotta yapılan atıfta, künye bilgilerinin en sonunda, ayrıca alıntının yapıldığı yer, yer belirleyicisiyle tam olarak gösterilmelidir. Makaleler söz konusu olduğunda yer belirleyicisi, kural olarak sayfa numarasıdır (s.968).


Kural 905.- Bir makaleden belirli bir alıntı yapmaksızın makalenin bütününe yapılan atıflarda yer belirleyicisi olarak belirli bir sayfa numarası kullanılamaz. Onun yerine makalenin o dergide başlangıç ve bitiş sayfa numarası, yani sayfa aralığı belirtilir (s.936).


Kural 906.- Metin içinde dipnotta atıf yapılan makalelerin tam künyeleri çalışmanın sonunda bulunan bibliyografyada verilir. Bibliyografyada makalelerin künye bilgileri verilirken yazarın soyadı, yazarın önadının önüne alınır. Zira bibliyografya yazarların soyadlarına göre yapılmış alfabetik bir sıralamadır. Bibliyografyada makalenin başlangıç ve bitiş sayfa numarası gösterilir (s.970).


Makalenin Yazar Adı

Kural 910.- Gerek dipnotlarda gerekse bibliyografyada makale yazarının adı ve soyadı normal yazı stiliyle yazılır. Bold veya italik olarak yazılmaz (s.981-982).

Makale Başlığı

Kural 915.- Dipnotta veya bibliyografyada makalenin başlığı normal (roman) yazı tipiyle verilir. Bold veya italik yazılmaz. Büyük harfle de yazılmaz (s.985).

Kural 919.- Makalenin başlığı tırnak içinde yazılır. Tırnak işareti olarak düz tırnak (" ") değil, akıllı tırnak (“ ”) tercih edilir. Zira düz tırnaklarda, açılış ve kapanış aynı şekilde (") olduğu için nerede tırnağın açıldığı ve nerede bittiği belli olmaz (s.988).

Kural 920.- Türkçe yazılan kitap ve makalelerde Amerikan usûlü çift tırnak işareti (“ ”) kullanılır (s.987).

Derginin Adı

Kural 934.- Makalenin başlığından sonra tırnak kapatılır, virgül konulur ve bir boşluk bırakıp makalenin yayınlandığı derginin adı yazılır (s.998).

Kural 936.- Derginin adı başlık stilinde yazılır. Yani her kelimenin sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere küçük harflerle yazılır. Fransızca dergi adları, Fransız usûlü başlık stiliyle yazılır. Yani ismin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük harfle yazılır. Diğer kelimelerin ilk harfleri küçük yazılır.

Kural 938.- Derginin adı italikle yazılır. Derginin adının normal (roman) veya bold yazı tipiyle yazılması hatalıdır. Gerek dipnotta, gerekse bibliyografyada verilen makale künye bilgileri arasında vurgulanması gereken tek bilgi, derginin adıdır (s.1000-1001). Bir örnek:


Cilt Numarası

Kural 952.- Makalelere atıfta yazar adı, makale başlığı, derginin adından sonra, sırasıyla cilt, sayı ve tarih bilgisi verilir (s.1024).

Kural 953.- Önce cilt, sonra sayı numarası ve daha sonra da tarih bilgisi verilir (s.1024). Zira sayı cilde göre daha özeldir. Sayı zaten cildin bir parçasıdır. Bir örnek:


Sayı

Kural 966.- Sayı esaslı sayfa numaralandırması yapan dergilerde yayınlanmış makalelere atıfta sadece cilt bilgisinin verilmesi yeterli değildir; bu dergilerde yayınlanmış makalelere atıf yaparken mutlaka sayı bilgisi de verilmelidir (s.1027). Bir örnek:


Kural 967.- Cilt esaslı sayfa numaralandırması yapan dergilerde yayınlanan makalelere sayı numarası belirtilmeden sadece cilt numarası belirtilerek atıf yapılabilir. Bu dergilere atıfta isteğe bağlı olarak sayı numarası da belirtilebilir. Bu tür dergilerde sayfa numaraları bir cildin sayıları arasında ardışık olarak devam eder. Yani ikinci sayının ilk sayfası 1’den değil, birinci sayının son sayfa numarasından başlar. Cilt bazında sayfa numaralandırma atıfta kolaylık ve kısalık sağlar. Bu durumda, sayı numarasını belirtmeden, sadece cilt ve sayfa numarası belirtilerek atıf yapılması caizdir. Bununla birlikte TÜHAS, bu tür dergilere dahi atıfta sayı numarası verilmesini tavsiye eder (s.1027). Bir örnek:


Kural 970.- Türkçe yazılan kitap ve makalelerde, yabancı dergilerde yayınlanan makalelere atıf yapılıyorsa, makalenin yayınlandığı derginin cilt ve sayı numarası verilirken, cilt ve sayı ibareleri Türkçe olarak yazılır; derginin kendi dilinde yazılmaz. Atıf yapılan derginin yabancı dilde olması, bu derginin kapağında “Cilt” için Volume, Tome, Band gibi bir kelime; “Sayı” için ise Issue, Number, Numéro, Heft, Nummer, Ausgabe gibi bir kelime kullanılmış olsa bile atıfta bu kelimeler veya bu kelimelerin kısaltmaları değil, Türkçe Cilt ve Sayı kelimeleri kullanılır (s.1031). Bir örnek:


Tarih

Kural 971.- Makalelere atıfta, makalenin yayınlandığı derginin cilt ve sayı numarası verildikten sonra tarih bilgisi verilir. Tarih bilgisi, cilt numarasından önce verilemez. Keza tarih bilgisi Cilt numarası ile sayı numarası arasında da verilemez. Tarihin yeri kitaplarda da olduğu gibi en sondadır (1029-1030).


Sayfa Numarası

Kural 978.- Makalelere atıfta, sırasıyla, yazar adı, makale başlığı, derginin adı, cilt, sayı ve tarih bilgisi verildikten sonra, yani en sonda, sayfa numarası verilir (s.1033).

Kural 981.- Çalışmada bir makaleden belirli bir alıntı yapılmamaksızın makalenin bütününe atıfta bulunuluyorsa dipnotta en sonda, yani tarih bilgisinden sonra makalenin sayfa numarası aralığı, yani makalenin başlangıç ve bitiş sayfa numaraları gösterilir (s.1033). Bir örnek:


Not.- Böyle bir durumda, hiç sayfa numarası gösterilmemesi veya makalenin sadece başlangıç sayfa numarasının gösterilmesi hatalıdır. Keza makalenin başlangıç sayfa numarası gösterilip yanına “ve devamı” anlamında “vd.” kısaltmasının konulması da hatalıdır.

Kural 982.- Çalışmada atıf yapılan makalelerin tam künyeleri bibliyografyada verilir. Bibliyografya yazar önadı ve soyadı tersine çevrilir. Künye bilgilerinin sonunda makalenin sayfa numarası aralığı, yani başlangıç ve bitiş sayfa numaraları aralarına tire işareti konularak gösterilir (s.1034). Bir örnek:18 Ocak 2024, K. Gözler
KAYNAK: Yukarıdaki kurallar,
Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, s.2-7’den alınmıştır.

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/makalelere-atif.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi