[Ana Sayfa]

TÜHAS’IN PLANI NEDİR?
BİRİNCİ KISIM: ALINTI USÛLLERİ
Bölüm 1: Genel Olarak Alıntı Kavramı
Bölüm 2: Mealen Alıntı
Bölüm 3: Genel Olarak Aynen Alıntı
Bölüm 4: Aynen Alıntılarda Tırnak Kuralı
Bölüm 5: Aynen Alıntı Türleri (Kısa ve Uzun Aynen Alıntılar)
Bölüm 6: Aynen Alıntılarda Vurgu
Bölüm 7: Aynen Alıntıların Sunulması
Bölüm 8: Aynen Alıntılardan Çıkarmalar (Üç Nokta Kuralı)
Bölüm 9: Aynen Alıntılardaki Düzeltme ve Eklemeler
Bölüm 10: Aynen Alıntılarda Uyum ve Harf Dönüşümü
Bölüm 11: Aynen Alıntılarla İlgili Diğer Konular
Bölüm 12: Yabancı Dilden Alıntılar
Bölüm 13: Alıntı Şartları
Bölüm 14: Kaynak Gösterme Şartları
Bölüm 15: Mevzuat ve Yargı Kararlarından Alıntı Şartları (Mevzuat ve Yargı Kararlarından Yararlanma Serbestisi)
Bölüm 16: Mahkemelerin Doktrinden Alıntı Yapma Şartları
Bölüm 17: Usûlsüz Alıntının İspatı
İKİNCİ KISIM: ATIF USÛLLERİ
BİRİNCİ ALT-KISIM: MEVZUATA ATIF USÛLLERİ
Bölüm 18: Kanunlara Atıf Usûlleri
Bölüm 19: Kanun Dışındaki Mevzuata Atıf Usûlleri
İKİNCİ ALT-KISIM: MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ
Bölüm 20: Mahkeme Kararlarına Atıfta Genel ve Ortak Usûller
Bölüm 21: Türk Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri
Bölüm 22: Yabancı Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri
Bölüm 23: Uluslararası Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri
ÜÇÜNCÜ ALT-KISIM: DOKTRİNE ATIF USÛLLERİ
Bölüm 24: Kitaplara Atıf Usûlleri
Bölüm 25: Yazar Adına İlişkin Kurallar
Bölüm 26: Başlığa İlişkin Kurallar
Bölüm 27: Çevirene İlişkin Kurallar
Bölüm 28: Yayın Yerine İlişkin Kurallar
Bölüm 29: Yayınevine İlişkin Kurallar
Bölüm 30: Baskı Sayısına İlişkin Kurallar
Bölüm 31: Yayın Yılına İlişkin Kurallar
Bölüm 32: Cilt Numarasına İlişkin Kurallar
Bölüm 33: Sayfa Numarası ve Diğer Yer Belirleyici Bilgilerine İlişkin Kurallar
Bölüm 34: Makalelere Atıf Usûlleri
Bölüm 35: Diğer Eserlere Atıf Usûlleri
Bölüm 36: Kısa Künye Atıf Usûlleri
Bölüm 37: Naklen Atıf UsûlüKAYNAK: Yukarıdaki plân,
Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, s.V-IX’den alınmıştır.(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/plan.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi